• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2024-04-23
  • Identyfikator ogłoszenia: #61200

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego jako całości obejmującej:
- Prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej kompleksem budynków usługowo-produkcyjnych, położonej w woj. łódzkim, w pow. łaskim w m. Łask przy Ul. Przemysłowej 12, oznaczone geodezyjnie w obrębie 0013 Trzynastym, jako działki nr 55/20, 55/22, 55/23, 55/24, 55/25, 55/26, 55/27, 55/28, 55/29, 55/30, 55/31, 55/32 o łącznej pow. 2,3088 ha, dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Łasku prowadzi KW o nr SR1L/00029982/4, wskazane w spisie inwentarza pod pozycją 2.1, 2. Prawo do ruchomości wskazanych w spisie inwentarza pod pozycjami 1.1 - 1.173, 1.175 - 1.208, 1.210, 1.213 - 1.245, 1.247 - 1.252, 1.254 - 1.277, 1.279 - 1.349, 1.352, 1.354 - 1.449,

- Prawo do ruchomości wskazanych w spisie inwentarza w pozycji 1.450 w części stanowiącej 17 260 szt. o wartości 211 244,53 zł.

- Prawo do ruchomości wskazanych w spisie inwentarza w pozycji 1.451 w części stanowiącej wartość 90 418,88 zł.

- Prawa majątkowe wskazane w spisie inwentarza pod pozycjami 4.1 - 4.5,

z wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i wierzytelności na rachunkach bankowych upadłej, oraz należności od dłużników upadłej wskazanych w spisie należności, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 60% ceny oszacowania tj. kwotę 7 667 163,68 zł (słownie: siedem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 68/100) plus ewentualny podatek VAT.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • łódzkie
Miasto Łask
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej