• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2024-04-25
  • Identyfikator ogłoszenia: #61226

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Syndyk masy upadłości spółki KASTOR Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Łasku
OGŁASZA O WYZNACZENIU PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO
na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt LD1M/GUp/10/2022
toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego jako całości obejmującej:
1. Prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej kompleksem budynków
usługowo-produkcyjnych, położonej w woj. łódzkim, w pow. łaskim w m. Łask przy
ul. Przemysłowej 12, oznaczone geodezyjnie w obrębie 0013 Trzynastym, jako działki
nr 55/20, 55/22, 55/23, 55/24, 55/25, 55/26, 55/27, 55/28, 55/29, 55/30, 55/31, 55/32
o łącznej pow.. 2,3088 ha, dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych
w Łasku prowadzi KW o nr SR1L/00029982/4, wskazane w spisie inwentarza
pod pozycją 2.1
2. Prawo do ruchomości wskazanych w spisie inwentarza pod pozycjami: 1.1 - 1.173,
1.175 - 1.208, 1.210, 1.213 - 1.227, 1.230 - 1.245, 1.247 - 1.252, 1.254 - 1.277,
1.279 - 1.349, 1.352, 1.354 - 1.449.
3. Prawo do ruchomości wskazanych w spisie inwentarza w pozycji 1.450 w części
stanowiącej 17 260 szt. o wartości 211 244,53 zł.
4. Prawo do ruchomości wskazanych w spisie inwentarza w pozycji 1.451 w części
stanowiącej wartość 90 418,88 zł.
5. Prawa majątkowe wskazane w spisie inwentarza pod pozycjami 4.1 - 4.5
z wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i wierzytelności na rachunkach bankowych
upadłej, oraz należności od dłużników upadłej wskazanych w spisie należności, za cenę
najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 60% ceny oszacowania tj. kwotę
7 667 163,68 zł (słownie: siedem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto
sześćdziesiąt trzy złote 68/100) plus ewentualny podatek VAT.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • łódzkie
Miasto Łask
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - Gazeta Wyborcza Łódź 25.04.2024

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej