• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-11-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #53212

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Kacper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w upadłości w Myszkowie szczegółowo opisanego w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Korfantego z dnia 7 listopada 2020 roku wraz z załącznikiem do wyceny przedsiębiorstwa z dnia 2 grudnia 2020 roku oraz uzupełnieniu operatu z dnia 20 maja 2021 roku (uzupełnienie plus załącznik), w skład którego wchodzą, w szczególności:
1. prawo własności gruntu zabudowanego budynkiem magazynowo-produkcyjnym i budynkiem magazynowym, nieruchomości położonej w Myszkowie, Ul. Partyzantów 4, działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 7004/26, o powierzchni 6.285 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze CZ1M/00076213/1,

2. prawo własności gruntu zabudowanego budynkiem produkcyjnym, nieruchomości położonej w Myszkowie, Ul. Zielna, składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 3274/6 i 3283. o łącznej powierzchni 670 m2, dla której prowadzone są księgi wieczyste o numerach CZ1M/00027270/0, CZ1M/00018527/1,

3. prawo użytkowania wieczystego gruntu, nieruchomości niezabudowanej położonej w Myszkowie, Ul. 1 Maja, składającej się z dziatek ewidencyjnych oznaczonych numerami 368/25 i 368/90 o łącznej powierzchni 36.146 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze CZ1M/00083735/8,

4. maszyny i urządzenia oraz przedmioty małocenne,

5. wszelkie składniki niematerialne i materialne przedsiębiorstwa upadłego w myśl przepisu art. 551 kodeksu cywilnego, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokumentację techniczną, wszelkie zezwolenia, zgody środowiskowe, z wyłączeniem:

A) wartości pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wchodzących w skład masy upadłości,

B) dokumentacji podlegającej archiwizacji przez upadłego (kadrowo-płacowa, organizacyjna),

C) wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości powstałych po ogłoszeniu upadłości i nie objętych wyceną biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

za cenę wywoławczą nie mniejszą niż wartość oszacowania, tj. kwotę nie mniejszą niż 3.515.200,00 (trzy miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście) złotych, powiększoną o podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od towarów i usług, o ile takie będą należne.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • śląskie
Miasto Katowice
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 16.11.2021

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej