• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-09-13
  • Identyfikator ogłoszenia: #43629

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż całości przedsiębiorstwa branży reklamowo-meblarskiej w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego za cenę nie niższą niż 6 880 906 zł * netto (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześć zł) na warunkach określonych w regulaminie przetargu.
(Sprzedaż przedsiębiorstwa korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.)

W skład przedsiębiorstwa wchodzą:
a. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa),
b. prawo własności zespołów ruchomości służących działalności wytwórczej w następujących obszarach:

I. produkcja mebli,
II. produkcja oznaczeń zewnętrznych, dekoracji oraz reklam szyldów,
III. druk wielkoformatowy UV/solvent oraz sitodruk,
IV. produkcja konstrukcji stalowych i aluminiowych,
c. urządzenia,
d. środki transportu,
e. inne prawa rzeczowe do ruchomości,
f. prawa wynikające z zawartych umów, w tym najmu ruchomości,
g. licencje i zezwolenia,
h. tajemnice przedsiębiorstwa,
i. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Szczegółowy wykaz majątku ruchomego dostępny jest w Biurze Likwidatora.

II. Likwidator dopuszcza również, w dalszej kolejności, sprzedaż poszczególnych składników majątku, rozumianych również jako Przedmiot Przetargu, takich jak:
- linia technologiczna,
- zespoły ruchomości służące działalności wytwórczej i związanej z działalnością gospodarczą,
- poszczególne ruchomości.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • kujawsko-pomorskie
Miasto Toruń
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej