• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2022-01-10
  • Identyfikator ogłoszenia: #54106

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż 2 zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego
syndyk masy upadłości Portowe Usługi Socjalne PORTUS spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 31 grudnia 2021r. zapadłym w sprawie VI GUp 337/21/PD

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż:

1. zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Portowe Usługi Socjalne PORTUS spółka z o. o. tzw. ,,ZCP PRZYCHODNIA" obejmującą:

a) prawo własności ruchomości stanowiących wyposażenie przychodni i pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w Gdańsku przy Ul. Wyzwolenia 48 (sprzęt komputerowy, sprzęt elektroniczny, wyposażenie biurowe , wyposażenie medyczne, meble, sprzęt medyczny) - szczegółowy wykaz ruchomości znajduje się w załączniku numer 1 do Regulaminu Przetargu;

b) prawa i obowiązki wynikające z umowy numer 11/000150/POZ/16/21 z dnia 4 stycznia 2021r. wraz z późniejszymi aneksami i umowami zawieranymi w toku prowadzonego postępowania upadłościowego o udzielenie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Portowymi Usługami Socjalnymi PORTUS spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

c) prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez upadłego umów na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy - szczegółowy wykaz umów stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu Przetargu;

d) prawa i obowiązki wynikające z pozostałych zawartych przez upadłego umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ZCP PRZYCHODNIA (w tym: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy najmu/dzierżawy, inne umowy o współpracę, umowy na dostawę mediów).

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 845.362,00 złotych netto (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

2. zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Portowe Usługi Socjalne PORTUS spółka z o. o. tzw. ,,ZCP OW GOŁUŃ" obejmującą:

a) prawo własności nieruchomości budynkowych oraz prawo własności ruchomości położonych na terenie ośrodka wypoczynkowego PUS PORTUS w Gołuniu w miejscowości Gołuń, obr. Wdzydze, powiat kościerski, gm. Kościerzyna - szczegółowo wskazanych w załączniku numer 3 do Regulaminu przetargu;

b) prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez upadłego jako wydzierżawiającego/wynajmującego umów na najem/dzierżawę domków letniskowych - wskazanych szczegółowo w załączniku numer 4 do Regulaminu Przetargu;

c) prawa i obowiązki wynikające z pozostałych zawartych przez upadłego umów dotyczących ZCP OW GOŁUŃ ( w tym. m.in. umowa najmu z dnia 3 stycznia 2011r. zawarta ze Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościerzyna, umowy o dostawę mediów).

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 1.446.850,00 złotych netto (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • pomorskie
Miasto Gdańsk
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej