• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2023-03-15
  • Identyfikator ogłoszenia: #56157

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Syndyk Masy Upadłości DOL-POL Sp. z o.o. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż przedsiębiorstwa DOL-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie
w rozumieniu art, 551 kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą:
1.1 wartości niematerialne i prawne:
a) wartość firmy i goodwill;
b) umowy cywilnoprawne w tym umowa z kierownikiem budowy;
c) umowy z dostawcami mediów;
d) należności;
e) projekty, dokumentacja architektoniczna i wykonawcza
1,2, Prawo własności nieruchomości gruntowych wraz z naniesieniami położonych w Warszawie w okolicach ul, Lewandów oraz ul, Siecznej, dzielnicy Białołęka dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr WA3M/00464581/4, nr WA3M/00455400/6, nr WA3M/00483070/8, nr WA3M/00449650/8, nr WA3M/00462721/4, nr WA3M/00446480/4, nr WA3M/00445333/2, nr WA3M/00450522/2, nr WA3M/00485155/2, nr WA3M/00469960/0, nr WA3M/00498323/5, nr WA3M/00202146/9,
2 Z przedsiębiorstwa wyłączone są:
2.1 środki pieniężne na rachunku bankowym jak i w kasie zarówno znajdujące się w niej jak i te które wpłyną na rachunek i do kasy po zawarciu umowy sprzedaży przedsiębiorstwa;
2.2 umowy zlecenia zawarte na obsługę księgową, administracyjną i obsługę prawną;
2.3 dokumentacja podlegająca archiwizacji;
4, Wszelkie informacje odnośnie przetargu oraz jego przedmiotu będą udzielane przez Syndyka wyłącznie po podpisaniu przez podmioty zainteresowane umowy o zachowaniu poufności według wzoru określonego przez Syndyka,
5, Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 29.634.133,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści trzy złote). Do ceny przy sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawierania umowy sprzedaży. Cena ta nie obejmuje innych zobowiązań wynikających bezpośrednio z warunków przetargu,

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - Gazeta Wyborcza Gdańsk 13.03.2023r.

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej