• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-09-08
  • Identyfikator ogłoszenia: #48901

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości - hotell

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Obiekt hotelowy położony w Dolinie Pałaców i Ogrodów, sprzedaż obejmuje ogół składników materialnych i niematerialnych wg stanu na dzień przetargu stanowiących zwarty gospodarczo kompleks przeznaczony do prowadzenia działalności hotelarsko-gastronomicznej, obejmujący nieruchomości wraz z wyposażeniem z wyłączeniem:
- środków pieniężnych w kasie spółki i na rachunkach bankowych,
- należności.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami stanowiącymi zespół pałacowo-parkowy ,,Pałac Na Wodzie" ( prawo własności gruntu oraz prawo własności budynków), położone w miejscowości Staniszów 23, 23B, powiat karkonoski, woj. dolnośląskie, objęte księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych:

1) działka gruntu nr ew.5/4, 9/2, KW JG1J/00070643/8
2) działki gruntu nr ew. 5/115, 10, KW JG1J/00045898/6
3) działka gruntu nr ew.5/116, KW JG1J/00098566/6

Sprzedaż przedsiębiorstwa dokonywać się będzie w trybie przepisów Prawa upadłościowego z dnia 28 lutego 2003r ( Dz. U. Nr 60, poz.535). Tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2020r (Dz.U. z 2020r, poz.1228)z późniejszymi zmianami.
Cena oszacowania: 10.478.488,00zł ( słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych ).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Jelenia Góra
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej