• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2024-02-06
  • Identyfikator ogłoszenia: #60648

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości- spółka medyczna

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA VITAL MEDIC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W KLUCZBORKU SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości VITAL MEDIC sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kluczborku, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt OP1O/GUp/3/2022 zaprasza do składania ofert zakupu:

1. przedsiębiorstwa Upadłego zlokalizowanego przy Ul. Skłodowskiej-Curie 21 w Kluczborku (dalej: Przedmiot sprzedaży) w skład którego wchodzą między innymi:
a. nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Kluczborku przy Ul. Skłodowskiej-Curie 21, stanowiąca działki gruntu o numerach 56/1 i 56/2, o łącznej powierzchni 13 640 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/00069447/6;
b. ruchomości;
c. zapasy;
d. zasoby ludzkie.

za cenę nie niższą niż: 18 133 571,51 PLN (osiemnaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 51/100) + ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
3. cena wywoławcza ww. Przedsiębiorstwa została ustalona według opisu i oszacowania sporządzonego w dniu 26 kwietnia 2023 r. przez biegłego sądowego Dawida Sęka, biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • opolskie
Miasto Kluczbork
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej