• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-12-04
  • Identyfikator ogłoszenia: #43959

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI

Sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości

Ogólne warunki sprzedaży:
1) Przedmiotem sprzedaży są:
a) udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Poznaniu przy ulicy Władymira, dla której Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00222704/8, działki o nr geodezyjnych 42, 43, 44 i 45 - szczegółowo opisany operacie szacunkowym z dnia 28 listopada 2018 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak 25 % wartości oszacowania, tj. za cenę 281.250,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100):
b) prawa i obowiązki przysługujące upadłej WSKOK w spółce ,,AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Poznaniu 60-321, przy ul. Bułgarskiej 14, KRS 0000598759 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki komandytowej pod firmą ,,AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę nie niższą jak 25 % ceny oszacowania, tj. za cenę 157.311,25 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście złotych 25/100):
c) udziały przysługujące upadłej WSKOK w spółce ,,AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-707, przy ul. Karola Libelta 29, KRS 0000581238 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki pod firmą ,,AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 raku, za cenę nie niższą jak 25 % ceny oszacowania, tj. za cenę 2.050,00 zł (dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100):
d) udziały przysługujące upadłej WSKOK w spółce ,,AIKON POZNAŃ" sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu 61-707, przy ul. Karola Libelta 29, KRS 0000438751 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki pod firmą ,,AIKON POZNAŃ" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku, -fa cenę nie niższą jak 25 % ceny oszacowania, tj. za cenę 403.425,00 zł (czterysta trzy tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100):
e) ruchomości (środki trwale i wyposażenia) będące własnością upadłej WSKOK -szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową ruchomości (środków trwałych i wyposażenia) z dnia 18 marca 2019 roku, za ceny nie niższe jak 25 % ceny oszacowania, tj. za łączną cenę 41.400,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych 00/100).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • wielkopolskie
Miasto Poznań
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 03.12.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej