• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-11-12
  • Identyfikator ogłoszenia: #45968

Sprzedaż udziałów w spółce

Sprzedaż:
70 670 udziałów stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa - Brzeźna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeźna 1, 33-386 Podegrodzie, posiadającej NIP: 7342838477, REGON: 492689210, KRS nr: 0000093410 za cenę wywoławczą 8.756.000,00 zł (słownie złotych: osiem milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100).
Spółka stanowi zorganizowane przedsiębiorstwo w rozumieniu art 551 k.c. i posiada w użytkowaniu wieczystym grunt o powierzchni 34,09 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr NS1S/00100409/1, składająca się z działki o nr ewid. 521/40 oraz jest właścicielem budynków, budowli i urządzeń oraz materiału roślinnego.
Sprzedaż udziałów odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (tj. Dz. U. z 1993 r. nr 97, poz. 443 ze zm.).

Informacje podstawowe

Branża
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • łódzkie
Miasto Skierniewice
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej