• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2023-01-04
  • Identyfikator ogłoszenia: #39170

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ,,Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki ,,Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Żorach na warunkach szczegółowo określonych w regulaminie przetargu, za cenę nie mniejszą niż 13 000 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100), a to w postaci:
1) nieruchomości położonej w Żorach przy ulicy Bocznej 10, opisanej w KW GL1X/0020318/8, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym działki: 3249/41 (zabudowana),

2) nieruchomości położonej w Żorach przy ulicy Bocznej, opisanej w KW GL1X/00023131/4, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 3247/41 (niezabudowana), 3248/41 (zabudowana),

3) udziału 5230/67757 i 3866/67757 w nieruchomości położonej w Żorach przy ulicy Bocznej, opisanej w KW GL1X/00020307/8, składającej z działek o numerach ewidencyjnych: 3251/41 (niezabudowana) i 3253/48 (niezabudowana),

4) rzeczowych składników majątkowych w postaci środków technicznych, środków trwałych, wyposażenia, wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • śląskie
Miasto Żory
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej