• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2024-04-12
  • Identyfikator ogłoszenia: #48515

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Syndyk masy upadłości WEGEFARM Sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000284969) w postępowaniu o sygn. akt XVIII GUp 587/19 sprzeda zorganizowaną części przedsiębiorstwa (dalej ZCP RZECZYCA) w skład, którego wchodzi:
A. prawo własności nieruchomości - lokalizacja wieś Rzeczyca, gmina Piotrków Kujawski, powiat radziejowski województwo Kujawsko - Pomorskie, obręb 0024 Rzeczyca w tym:

a. KW WL1R/00031813/9 - prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 108/49 i 108/55 o łącznej powierzchni 47 533 m2 oraz budynków o charakterze produkcyjnym i magazynowym o łącznej powierzchni użytkowej 17 786,18 m2;

b. KW WL1R/00033664/3 - prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 108/57 o łącznej powierzchni 35 837 m2 oraz budynku o charakterze magazynowym o łącznej powierzchni użytkowej 15 338,39 m2;
B. własność ruchomości - zespół składników, wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Zakład w Rzeczycy; w ramach zbioru ruchomości, wchodzącego w skład masy upadłości, można wyróżnić:

- maszyny i urządzenia do przerobu owoców i warzyw;

- linie produkcyjne i automatyczne magazyny;

- inne maszyny i urządzenia.

zgodnie z opisem i oszacowaniem przedmiotowego ZCP.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 48 677 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) powiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • kujawsko-pomorskie
Miasto Rzeczyca
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej