• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-01-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #57709

Syndyk sprzeda 2 fotobudki

INFORMACJA O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI
Syndyk masy upadłości „Fabryka Biznesu” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIV GUp 80/20 informuje o sprzedaży po obniżonej cenie ruchomości w postaci dwóch fotobudek typu box classic na zdjęcia, w z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za kwotę nie mniejszą niż po 4.200,00 zł (cztery tysiące dwieście 00/100 złotych) netto + VAT za każdą z tych ruchomości.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży proszę o kontakt z Biurem Syndyka – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00, numer tel., e-mail: kancelaria@kancelariafrontczak.pl
Pisemną ofertę kupna wskazanych ruchomości należy składać osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00) lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej każdorazowo w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta fotobudka – „Fabryka Biznesu” sygn. akt XIV GUp 80/20 – NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 30 stycznia 2023 roku na adres: Biuro Syndyka, ul. Piotrkowska 177A lok. 1, 90-447 Łódź.
Termin składania ofert: do 30 stycznia 2023 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 r.
Cena sprzedaży podlega wpłacie na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez Syndyka najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży ruchomości. Protokolarne wydanie ruchomości nastąpi w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • łódzkie
Miasto Łódź
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

konkurs ofert

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej