• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2023-11-16
  • Identyfikator ogłoszenia: #60069

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

Syndyk Masy Upadłości „Fabryka Biznesu” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż z wolnej ręki pakietu wierzytelności Upadłego za najwyższą oferowaną cenę, ale nie mniej niż za 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) netto + VAT.

Pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–14.00) lub przesyłką w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Frontczak, ul. Piotrkowska 177 A lok. 1, 90-447 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu pakietu wierzytelności „ Fabryka Biznesu” Sp. z o.o. w upadłości” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Regulamin oraz szczegółowe dane dotyczące przedmiotu konkursu ofert dostępne są po zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: kancelaria@kancelariafrontczak.pl lub pod nr. telefonu .

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2023 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • łódzkie
Miasto Łódź
Obszar działalności Wojewódzki
Rodzaj oferty sprzedam
Wymagania

konkurs ofert

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej