• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-05-09
  • Identyfikator ogłoszenia: #61286

Syndyk sprzeda z wolnej ręki udziały w spółce

INFORMACJA O SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
Syndyk Masy Upadłości Jolanty Hachuły w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt LU1S/GUp-s/304/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości 80 udziałów w spółce CHARGE Sp. z o.o. zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000550071, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, za cenę nie niższą niż 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100), zgodnie z wartością nominalną.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w Biurze Syndyka Marka Nowaka przy ul. J. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość, tel.: 884 856 170, e-mail: sekretariat[małpa]nowak-kancelaria.pl oraz na stronie www.doradca.nowak-kancelaria.pl
Termin składania ofert: 24 maja 2024 r.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 14:00 w Biurze Syndyka Marka Nowaka przy ul. J. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość.

Informacje podstawowe

Branża
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej