Znaleziono 23 ogłoszeń

Invest Alert - powiadamiaj o podobnych ogłoszeniach
Sprzedam firmę

Sprzedaż nieruchomości, akcji upadłej spółki

Sprzedaż: 1) nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Adama Mickiewicza 100, składającej się z działki nr 947, o pow. 1,6164 ha, zabudowanej kompleksem murowanych budynków produkcyjnych, magazynowych, administracyjnych, warsztatowych, socjalnych i obiektów towarzyszących, KW nr...

Ważne do: 24.07.2020 | ID: #47165
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego Dolnośląskie Zakłady Artykułów Technicznych ,,NORTECH" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z/s w Głuszycy (KRS nr 0000021741). I/. Przedmiot i cena sprzedaży: 1/. Nieruchomości w postaci: a/. Prawa...

Ważne do: 07.08.2020 | ID: #46862
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Syndyk Grupa Obsługi Przemysłu BETA Sp. z o.o. w upadłości sygn. akt VIII GUp 1/19 sprzeda przedsiębiorstwo spółki Grupa Obsługi Przemysłu BETA Sp. z o.o. w upadłości z wyłączeniem należności, środków pieniężnych w kasie i wierzytelności z rachunków bankowych oraz...

Ważne do: 02.10.2020 | ID: #48515
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Zaproszenie do składania ofert na nabycie w drodze pisemnego przetargu ofertowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w trybie art. 320 w związku z art. 318 ustawy z 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 60,poz. 535 z późn. zm.), w skład której wchodzą:...

Ważne do: 31.07.2020 | ID: #47275
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego - zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 9.500.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy 00/100 złotych netto). Przedmiotem sprzedaży jest...

Ważne do: 31.08.2020 | ID: #19431
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. prowadzonego pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Haniewicz w upadłości likwidacyjnej zs. w Środzie Wlkp., z wyłączeniem: wierzytelności upadłego, środków finansowych w kasie i na...

Ważne do: 24.07.2020 | ID: #40664
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa w całości w trybie art. 316 prawa upadłościowego, w związku z art. 551 k.c., za cenę nie niższą niż 6.000.000,00 PLN netto (słownie: sześć milionów złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT. Przedmiotem sprzedaży jest...

Ważne do: 24.07.2020 | ID: #46206