Znaleziono 22 ogłoszeń

Invest Alert - powiadamiaj o podobnych ogłoszeniach
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

PRZEDSIĘBIORSTWA POD NAZWĄ "SOBSMAK" sp. z o.o. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBA W WOŁOMINIE W skład przedsiębiorstwa wchodzą: prawa do czterech znaków towarowych, nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem produkcyjnym z częścią administracyjno-socjalną, budynkiem portierni ze sklepem,...

Ważne do: 28.01.2020 | ID: #46517
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Warunki sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego - Spółki AGRA - Podlasie Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwińsku nad Wisłą I. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55? kodeksu cywilnego, upadłego - Spółki AGRA - PODLASIE Sp. z o.o. w Czerwińsku nad Wisłą (KRS...

Ważne do: 13.01.2020 | ID: #46516
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Przetarg na nabycie PRZEDSIĘBIORSTWA POD NAZWĄ "SOBSMAK" sp. z o.o. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE w rozumieniu art. 55' Kodeksu cywilnego z wyłączeniem aktywów ujętych na wykazie załączonym do regulaminu sprzedaży. W skład przedsiębiorstwa wchodzą: prawa do czterech znaków...

Ważne do: 20.01.2020 | ID: #44908
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

ZAPROSZENIE do składania ofert na nabycie z wolnej ręki: 1/ prawa własności działki gruntu nr 46/8 o powierzchni 0,1907 ha, położonej w Siemyślu, na której posadowiona jest STACJA PALIW wraz z niezbędną infrastrukturą do paliw płynnych (ON, Pb, LPG) opisana w KW KO1L/00017478/8,...

Ważne do: 13.01.2020 | ID: #31569
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Syndyk masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym na nabycie przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego - SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej także ,,Upadły"), z...

Ważne do: 28.01.2020 | ID: #46477
Sprzedam firmę

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI

Sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości Ogólne warunki sprzedaży: 1) Przedmiotem sprzedaży są: a) udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Poznaniu przy ulicy Władymira, dla której Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Wydział Ksiąg...

Ważne do: 17.12.2019 | ID: #43959
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Przedmiotem konkursu ofert jest przedsiębiorstwo - w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego - Igloo Building Supplies Poland Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem: a. środków pieniężnych, jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży...

Ważne do: 16.12.2019 | ID: #46463
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Do sprzedaży z wolnej ręki w trybie pisemnego przetargu ofertowego przedsiębiorstwo BS System jako całość łącznie z zapasami do wartości 1.200.000,- zł za cenę netto nie niższą niż 4.700.000 zł (cztery miliony siedemset tysięcy złotych). Przedsiębiorstwo zlokalizowane...

Ważne do: 17.01.2020 | ID: #31417
Sprzedam firmę

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Sprzedaż nieruchomości i ruchomości Spółki a) prawo własności nieruchomości; Położone w Garbatce Letnisko przy ulicy Przemysłowej., nieruchomości gruntowe ogrodzone z uzbrojeniem technicznym, zabudowane kompleksem budynków murowanych tworzących zabudowę zakładu przemysłowego z...

Ważne do: 12.12.2019 | ID: #41384